“පාකිස්තාන, ශ්‍රී ලංකා හා ඉන්දීය ප්‍රේක්ෂකයන් ක්‍රිකට් තරග සඳහා උනන්දුවක් දක්වනවා. පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඒ අවස්ථාව ලැබීය යුතුයි. ඒක නිසා අපි මේ කණ්ඩායම එව්වා. ඒ වගේම මෙය මෙතැනින් නිමා වෙන්නේ නෑ.” © Getty Images

“පාකිස්තාන, ශ්‍රී ලංකා හා ඉන්දීය ප්‍රේක්ෂකයන් ක්‍රිකට් තරග සඳහා උනන්දුවක් දක්වනවා. පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඒ අවස්ථාව ලැබීය යුතුයි. ඒක නිසා අපි මේ කණ්ඩායම එව්වා. ඒ වගේම මෙය මෙතැනින් නිමා වෙන්නේ නෑ.” © Getty Images

පාකිස්තානය තනි නොකරන බවත් ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමක් හා 19න් පහළ කණ්ඩායමක් පාකිස්තානයේ තරග සංචාරයකට යොමුකරන බවත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහතා ඉරිදා (ඔක්තෝබර් 29දා) පැවැසීය. එසේම පාකිස්තානයේ ආරක්ෂක තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම හරහා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරග සඳහා පදනමක් වැටී ඇත බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

2009 වසරේදී පාකිස්තානයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසුව පාකිස්තානයේ පැවැත සිවුවැනි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රියාකාරකම ලෙස ඉරිදා පැවැති තරගය වාර්තා අතරට එක්වෙයි.

ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පසුව පාකිස්තානය තුළ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරග සඳහා ගැටලුවක් ඇතිවිය.

“පාකිස්තානයට යාමට ලැබීම ගැන සතුටක් හා ගෞරවක් තිබෙනවා. අපිට පාකිස්තානයට තනි වෙන්න දෙන්න බෑ. මොකද අපිත් වසර 30 ක යුද්ධයක් නිසා තනිවුණ ජාතියක්” යැයි සුමතිපාල පවසයි.

“ පාකිස්තාන, ශ්‍රී ලංකා හා ඉන්දීය ප්‍රේක්ෂකයන් ක්‍රිකට් තරග සඳහා උනන්දුවක් දක්වනවා. පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඒ අවස්ථාව ලැබීය යුතුයි. ඒක නිසා අපි මේ කණ්ඩායම එව්වා. ඒ වගේම මෙය මෙතැනින් නිමා වෙන්නේ නෑ. අපි ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමක් හා 19න් පහළ කණ්ඩායමක් ඉතාමත් ඉක්මනින් පාකිස්තානයට යොමුකරනවා”

එසේම අනෙකුත් ආසියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන රටවල් පාකිස්තානයට උපකාර කළ යුතු බවත් සුමතිපාල පවසයි.

“ පාකිස්තානයේ ක්‍රිකට් දුර්වල වුණොත් ආසියාවේ ක්‍රිකට් දුර්වල වේවි. ආසියානු ක්‍රිකට් දුර්වල වුවොත් ලෝක ක්‍රිකට් දුර්වල වේවි” යැයි ඔහු පැවැසීය.

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති නජාම් සේති පැවැසුවේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පැමිණීම පාකිස්තානය තැබූ ලොකු පියවරක් බවයි.

“ අපි උපරිමයෙන් කටයුතු කරනවා. මේ පාකිස්තාන ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් තැබූ විශාල පියවරක්. ඉදිරි දින කිහිපයේදී අපි කොදෙව් කණ්ඩායම සමග පැවැත්වෙන විස්සයි20 තරග තුන ගැන නිවේදනය කරනවා”

“ ක්‍රිකට් ලෝකය උපරිම සහාය දෙනවා. අයි.සී.සී. ය ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට කටයුතු කළා. අපි ක්‍රිකට් ලෝකයෙන් තවත් උපකාර බලාපොරොත්තු වෙනවා.”